(placeholder)
(placeholder)


Ik ben in de voorbereiding en opbouw van een tentoonstelling steeds psychisch, fysisch en financieel gesteund geworden. Er zijn steeds bereidwillige en helpende handen in mijn nabijheid. In al de vriendelijkheid, dienstbaarheid en respect van mijn omgeving voel ik me in elk moment dat ik hier ben diep ontroert.


Nog elke dag groeit mijn dankbaardheid voor het leven dat ik hier en nu mag leven.  

Ik ben sinds 2004 een tekenaar van Codesleutels – een Lichttaal. Ik heb me door zelfstudie verdiept in de verscheidenheid aan mogelijkheden binnen de beeldende kunst om de lichttaal uit te werken en zichtbaar te maken.  


Het werkzaam zijn met de 'lichttaal' is mijn unieke weg. Door de door mezelf verworven intens contact met mezelf, mijn bron en de allesomvattende BRON/GOD ben ik nooit alleen.


Ik oefen nog elke dag in meer licht, vreugde en vrede te zijn. Mijn gesprekken met God worden nog elke dag eerlijker en helderder. Hij is mijn grootste raadgever en mijn onvoorwaardelijk liefhebbende werkgever. Ik oefen nog elke dag in het vertrouwen van mijn Levensproces, in het mezelf en anderen vergeven, het Licht te zien in al wat is. Ik ontmoet grote meesters en vind steun in boeken over gnostiek, theosofie en het mystieke.Het boek 'cursus in wonderen' brengt me sinds 2000 elke dag inzicht, raad en steun voor de weg die ik van bij aanvang heb gekozen om te bewandelen.


Mijn gave, mijn voelen en mijn intuïtie, het constant open staan voor de signalen vanuit mijn bron verbonden met mijn Hogere Zelf /de Bron/het AL en de omgeving ondersteunen mijn mystiek leven. Het leven is voor mij een onuitputtelijke bron met mogelijkheden, met oneindig veel kansen en gegunde herkansingen. Elke dag geeft me een overvloed aan kansen waardoor ik groei in nederigheid en overgave, in onvoorwaardelijk liefhebben, in dankbaarheid voor mijn levensweg en in dienstbaarheid met wat me is gegeven en voor wat van me gevraagd wordt.  Ik ben gezegend.


In de periode na een tentoonstelling maakt de niet aflatende zelfreflectie de altijd aanwezige schaduw van zelftwijfel en zelfoordeel wakker. De vraag naar de waarachtigheid van de lichttaal en mijn levenstaak komt dan opnieuw bloot te liggen.


Maar met het groeien van mijn zelfliefde, zelfrespect en zelfzorg word ik me sterker en sterker bewust van de waarachtigheid van de CODES.


De Codes vertegenwoordigen het 'Licht', 'de bekrachtiging van de Liefde Gods'

en de 'Kracht' die voor ons  - 'de mens' -  nodig is onszelf en de wereld te vergeven en te helen.

tentoonstellingen