(placeholder)
(placeholder)
CODES 'WALKING WINGS'    -

De aan mij gegeven KEY CODES uit deze tentoonstelling zijn verbonden aan de Theosofie.“Waren de vensters van de Ziel werkelijk

Gereinigd, dan zouden wij alles kunnen

zien zoals het waarlijk is. Eindeloos!


Want nu heeft de mens zichzelf nog

opgesloten en ziet de wereld alleen door

de smalle kieren van zijn kelderluik.”


William Blake

Praktische Mystiek

Evelyn Underhill

Het is vol betekenis dat vele mystieke ervaringen juist in dagen van strijd worden beleefd; hoe vernielender het geweld, hoe intensiever de geestelijk visie die daar tegenover staat.

Het Mystieke bewustzijn heeft de kracht om hen die er deel aan hebben, tot een sfeer op te heffen, waar geen geweld, geen wreedheid de serene rust en vrede vermogen te verstoren, het schenkt innerlijke zekerheid schenkt, die door geen catastrofe, hoe groot ook, aan het wankelen kan worden gebracht.


TAAK van de Praktische mystiek is de geschiktheid van de mens, zijn wijsheid en volharding doen toenemen.


De mens zal:


          .  zich één voelen in de wereld,

          .  de wereld in een juiste perspectief te zien,

          .  de eeuwige schoonheid ontdekken

          .  in hem naastenliefde laten groeien

          .  beseffen dat:

     

'Achter de duistere wolken van ellende, toch altijd de gouden Zon van Gods Liefde straalt.'

ZOEK NAAR DE WEG - Studies in 'Licht op het pad'.  


Rohit Mehta gepubliceerde studies van Mabel Collins - 1955

uit de lotusreeks – uitgeverij Theosofische Vereniging


Hoe doet de mens in zijn geest diepte ontstaan?'Een diepe stilte kan in

ons neerdalen als ons

gemoed maar diep

kan worden bewogen.'De grootste beproeving van de mens bestaat in het handhaven van een geestelijke onaantastbaarheid te midden van de gewone omstandigheden van het leven.

Het is niet door een kwantitatieve benadering, maar door een kwalitatieve herschepping dat een diep contact met het leven mogelijk wordt. Ruimte scheppen in de geest ontstaat door een geest zonder weerstanden. Doordat de geest weerstand biedt aan… verliest deze zijn buigzaamheid en wordt daardoor ongevoelig. De diepte aanschouwen is zoals de stilte na een storm. Na een storm ervaart men een algehele reiniging van de natuur, er heeft een vernieuwing plaatsgevonden.

Heb je vragen, wil je me ontmoeten en langskomen, wil je een aan jouw persoon gebonden schilderij laten schilderen. Welkom in mijn atelier - waar we aan een vuur, met een kop koffie of thé elkaar kunnen ont-moeten.

contacteer me 0032 - (0) 478/52 41 83 Lutghart / Myosotis M