(placeholder)
(placeholder)

Mijn Mystieke levensweg, ik ben nog maar 17 jaar, begint met het lezen van het boek 'Lessen voor levenden, gesprekken met stervenden' van Elisabeth Kübler - Ross.


Haar visie over leven en sterven bepalen mijn zoektocht en weg in dit leven. Haar lessen leren me hoe belangrijk echt contact maken is en ontstaat vanuit vergeven, empathie en respect.


Ze laat me zien en ervaren hoe je voorbij de angst voor leven en dood het ware leven kan omarmen en kan bijdragen aan het genezen van het onzichtbare en het zichtbaar maken van de ZIEL.

Deze website gaat over een 'Lichttaal', ook Codesleutels of Key - Codes genoemd.


Deze lichttaal is aan mij via mijn bron gegeven en sinds 2004 teken ik ze op. Er is ter voorbereiding van deze taak een intense levensweg aan vooraf gegaan. Ik heb geen diploma of certificaat van kunstenaar maar ik weet dat ik voor het mogen en kunnen ontvangen van de lichttaal de universiteit van 'LEVEN' heb doorlopen. Mijn Mystieke Levensweg.  

De zoektocht naar antwoorden op mijn levensvragen heeft me naar het diepste van mezelf doen reiken.


Vele jaren heb ik, met de gedachte dat ik daarvoor zowel fysisch en psychisch heel hard moest werken, me uitgeput.


Ik ben meermaals neergeslagen door anderen maar ook door mezelf, maar niets kon me weerhouden de zoektocht naar 'liefde zijn' verder te zetten.


Ik bereik tenslotte het punt van loslaten, ont-schuldigen, het niet-weten, open staan voor het onverwachte en de overgave aan de Grote Bron, mijn Schepper.

Mijn verlangen om het licht in me in zijn zuiverste vorm uit te dragen om met alles en iedereen 'liefde' te zijn en te worden, zoals 'a taste of a rose', heeft mijn levensweg bepaald.


In het omarmen van mezelf, mijn dienstbaarheid, het nederig en dankbaar zijn voor wie ik mag en kan zijn, ervaar ik steun en eer ik de kracht van mijn geloof. In mijn handelen en spreken en met het inzetten van mijn gaven maak ik aan ieder die ernaar verlangt dat wat ik al als kind weet zichtbaar;


'Iedere mens wordt geliefd, heeft lief en is liefde'.

In mijn naam Myosotis is het beste van mezelf gebundeld.

Myosotis bundelt mijn licht, de weg die eeuwige vernieuwing brengt, het is een uitdrukking van Liefde.


MYO betekent plasma in de oude taal. Zij die met het plasma werkt en het plasma inbrengt in alles en plasma in beweging brengt. Ik ben een plasmavrouw. Plasma is een werkbare materie die in je zit, in je ziel en het licht zit dat naar beneden komt in de vorm van genade maar dat ook in het wereld web zit, het netwerk dat de wereld aarde omspant. Met het Licht wordt het netwerk in de wereld ondersteund en gevoed.  


Key Code/ Codesleutel is een Lichttaal in tekens neergezet.

Lichttaal is de taal van het 'niet weten' waarin de enige zuivere trilling aanwezig is: LIEFDE.

OVER MYOSOTIS M. - Lutghart

"Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat me ontroert,

Ik geef U een naam, opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.


Vestig uw rijk van eenheid nu.

Uw enig verlangen handelt dan samen met ons.

Geef me elke dag wat er nodig is aan brood en inzicht.


Maak de koorden los die me vastbinden aan het

verleden opdat ik het geleden leven kan vergeten en vergeven.


Help me niet afgeleid te geraken van de weg;

       de weg waarin de alwerkzame “wil” geboren ligt,

       de levende kracht tot vrij handelen aanwezig is,

       de enige zuivere trilling haalbaar is; “liefde”.


De weg die eeuwige vernieuwing brengt.”

Heb je vragen, wil je me ontmoeten en langskomen, wil je een aan jouw persoon gebonden schilderij laten schilderen. Welkom in mijn atelier - waar we aan een vuur, met een kop koffie of thé elkaar kunnen ont-moeten.

contacteer me 0032 - (0) 478/52 41 83 Lutghart / Myosotis M

In 1998 ontmoet ik Jim Mill en maak ik kennis met de 'curus in wonderen' die vanuit het Engels in het nederlands wordt vertaald. Mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Ik ben geraakt over wat Jill erover verteld. Een nieuwe kijk op leven en 'Zijn', op wat God met ons voorheeft en over onze rol in de wereld waar we NU leven.

De vertaling is klaar en ik koop in 2000 het boek:  'cursus in wonderen'. De woorden uit het boek wekken veel weerstand in me op en tegelijkertijd geven ze me een vreugde, hoop en brengen ze een Licht in me die me moed en vertrouwen geven en in me een Licht in me doen branden die me het vertouwen geven die ik nodig heb voor de lessen die het leven me geven 'for free'.